Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Gældende pr. 9. Februar 2021.

1. Indledning

Rentefri.dk ejes og drives af:
PowerShop A/S
Sydvestvej 21, 3. sal
2600 Glostrup
CVR. nr. DK13397597
Etableringsår 2016
rentefri@rentefri.dk

Nedenstående handelsbetingelser er gældende ved bestilling eller køb af varer på rentefri.dk.

2. Bestilling af varer på rentefri.dk

Rentefri.dk tager forbehold for manglende leverancer, udsolgte varer, stave- og trykfejl samt evt. pris- og afgiftsændringer frem til, at ordrebekræftelse er afgivet. For at handle hos rentefri.dk skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af et gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du stadig købe varer kontant, forudsat du har indhentet din værges accept og/eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet. Du vil, efter gennemførelse af en bestilling, automatisk modtage en ordrebekræftelse via e-mail, der også indeholder information omkring din retur- og reklamationsret. Hvis du har forespørgsler til varer, som ikke er på siden, er du altid velkommen til at henvende dig til vores kundeservice via vores kontaktformular. Når du handler på rentefri.dk, indgås aftaler på dansk.

3. Betaling

Alle priser på rentefri.dk er dagspriser, angivet i danske kroner og inkl. moms samt alle danske afgifter, told mv. 
Rentefri.dk tilbyder delbetalingsaftaler i samarbejde med vores finansieringspartner Santander Consumer Bank. Santander Consumer Bank tilbyder Rentefri.dk følgende løbetider på valg af vores rente – og gebyrfrie delbetaling:

Finansieringsperiode |

 Min. købsbeløb

10 måneder

  kr. 2.000

20 måneder

  kr. 5.000

30 måneder

  kr. 8.000

Eksempel: samlet kreditbeløb kr. 10.000, ydelse pr. måned kr. 1.000 i 10 måneder. Samlede kreditomkostninger kr. 0. Samlet tilbagebetalingsbeløb kr. 10.000. Debitorrente 0,00% (Fast) ÅOP 0%. Dette forudsætter betaling via Betalingsservice. Der pålægges ikke gebyr for tilmelding til Betalingsservice. Der gøres opmærksom på, at Santander Consumer Bank afhængig af beløbet op- eller nedrunder dit månedlige beløb. Beløb med et decimal på eller over 0,6 rundes op, som vil blive med- eller modregnet den sidste afregning.

Såfremt betalingen ikke er indgået rettidigt til forfaldsdagen, har rentefri.dk ret til, uden påkrav eller retslig opfordring, at beregne sig renter af det forfaldne beløb. Renten udgør pr. dags dato 1,5 % og tilskrives pr. påbegyndt måned. De tilskrevne renter forfalder til betaling på tilskrivningstidspunktet. Rentefri.dk har endvidere ret til at ophæve alle trufne aftaler og til at indstille yderligere leveringer, hvilket dog ikke fritager køber for at betale det forfaldne beløb. Rentefri.dk forbeholder sig af rettens vej at inddrive det forfaldne beløb med tillæg af omkostninger. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle krav. Ved ordrer med delbetaling, optages lånet med det samme, såfremt at ordren er godkendt af Rentefri.dk og Santander Consumer Bank.

Der modtages også følgende betalingskort.
· VISA/Dankort
· VISA/VISA Electron
· Mastercard/Maestro

Kortgebyr pålægges følgende korttyper: Firmakort og kort udstedt udenfor EU. Eventuelle kortgebyrer vil blive oplyst inden godkendelse af betaling på rentefri.dk. Kortoplysningerne transmitteres krypteret mellem vores indløsningspartner AltaPay og dig. AltaPay tilbyder også at betalingen kan ske via MobilePay. Varebeløbet trækkes først, når varerne sendes fra Rentefri.dk. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

4. Levering

På rentefri.dk har du mulighed for at vælge levering til GLS pakkeshop. Levering sker kun indenfor Danmarks grænser - og gælder ikke levering til Færøerne eller Grønland. Ved bestilling af en lagervare, forventes din ordre at blive leveret 1-5 hverdage efter, at Rentefri.dk har modtaget din bestilling. Dette gør sig gældende, medmindre andet er nævnt på produktsiden. Kan din bestilling ikke leveres inden for 5 hverdage, vil dette også fremgå på produktsiden. Vi forbeholder os retten til at sende din ordre samlet, medmindre andet er aftalt. Ved større varer, der ikke kan sendes med GLS, kan det forekomme, at Rentefri.dk benytter sig af andre pakkedistributører. Dette vil altid fremgå eller kommunikeres videre til modtager inden forsendelse.
I det øjeblik at din bestilling er afsendt, vil du modtage en besked med pakkens oplysninger, samt et Track & Trace nummer, sådan at du kan følge pakken hele vejen til afhentningsstedet. Du vil ligeledes modtage en SMS, når din pakke ligger klar til afhentning. Pakken udleveres mod fremvisning af gyldig legitimation.
Ved GLS forsendelser skal du være opmærksom på, at pakken vil blive opbevaret efter GLS-regler, hvilket vil sige i ca. 10 dage, hvorefter pakken returneres til os som ikke-leveret. Husk at du via det tilsendte Track & Trace nummer kan følge forsendelsens forløb. Rentefri.dk kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos den benyttede pakkedistributør eller for forhold, der er udenfor Rentefri.dks indflydelse, herunder vejrforhold, mangelfuld levering fra tredjemand m.m. - medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler. Såfremt at leveringen ikke er mulig på grund af overstående force majeure, kan Rentefri.dk uden varsel udsætte leveringen på ubestemt tid eller annullere ordren, uden at der kan gøres erstatningskrav gældende mod Rentefri.dk.
Såfremt de modtagne varer ikke svarer til de i ordren eller på følgesedlen anførte, eller i tilfælde af skader og mangler, der er synlige, skal køber straks give Rentefri.dk meddelelse derom. Afgiver køber ikke en sådan meddelelse, uagtet køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, kan køber ikke senere gøre den gældende. Rentefri.dk kan vælge at afhjælpe eventuelle mangler, hvoraf følger, at køber skal være pligtig til at afvente afhjælpning, for så vidt dette kan ske inden for en rimelig frist og uden væsentlig ulempe for køberen. For så vidt Rentefri.dk vælger at foretage afhjælpning som ovenfor anført, er køber ikke berettiget til at ophæve handelen, fordre forholdsmæssigt afslag eller skadeserstatning.

5. Fortrydelsesret og tilbagelevering

Du har altid 30 dages returret på varer købt på rentefri.dk. Ønsker du at fortryde dit køb og finansieringsaftale, skal dette meddeles skriftligt indenfor 14 dage fra det tidspunkt, hvor du har modtaget varen - og varerne skal tilbageleveres til Rentefri.dk senest 14 dage efter, at meddelelse om fortrydelse er afgivet. Fortrydelsesretten kan således ikke udnyttes, ved blot at afvise modtagelsen af varen. Du kan ikke få kontanter udbetalt ved fortrydelse af din finansieringsaftale. Vil du gerne beholde dine varer, og ønsker du blot at annullere din finansiering eller at betale lånet ud, skal du kontakte Santander Consumer Banks kundeservice på tlf.: +45 70 21 90 11. Læs mere på: www.santanderconsumer.dk.

Ved udnyttelse af din fortrydelsesret skal meddelelsen være en utvetydig erklæring om, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også benytte dig af vores fortrydelsesformular, der findes i ordrebekræftelsen eller ved at benytte dig af vores onlineformular, som du finder her: www.rentefri.dk/fortrydelse. Du skal dog altid medsende en kopi af din faktura. Varerne kan enten returneres sammen med meddelelsen om udnyttelse af fortrydelsesretten eller særskilt senest 14 dage senere.

Udnyttelse af fortrydelsesretten kan endvidere ske ved at sende en meddelelse via vores kontaktformular.
Alle varer købt på rentefri.dk skal sendes til følgende adresse, medmindre andet er aftalt:

Rentefri.dk
Sydvestvej 21, 3. sal
2600 Glostrup

Mrk.: FORTRYDELSE

Ved tilbagelevering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har selv ansvaret for varerne, indtil at Rentefri.dk modtager dem retur. Gem derfor postkvittering samt evt. Track & Trace-nummer, hvis du sender varerne til os. Du skal selv afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af ordren. Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav. Udgifter i forbindelse med returnering vil afhænge af den specifikke vare. Du opfordres derfor til at orientere dig om priser hos forskellige fragtudbydere.

Når vi modtager varen retur, tjekker vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, som du har indbetalt til os ved købet, men med fradrag af eventuel værdiforringelse. Dette sker hurtigst muligt og senest 14 dage efter, vi har modtaget din købte vare og meddelelsen om fortrydelse af købet. Det er altid en forudsætning for tilbagebetaling, at varen faktisk er modtaget retur, eller at du har dokumenteret, at varen faktisk er returneret. Tilbagebetalingsbeløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du for eksempel betalt med betalingskort, tilbageføres købsbeløbet til det betalingskort, du anvendte ved købet. Ved returnering af varer, der er finansieret via Santander Consumer Bank, vil du få annulleret dit lån, på samme vilkår, som havde du handlet kontant. For tilbagebetaling af lån gælder, at varens værdi fastsættes uden værdiforringelse.

Ved værdiforringelse forstås den eventuelle forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, varen fungerer på. Har varen været benyttet derudover, forbeholder vi os retten til at værdisætte varen baseret herpå. Det betyder, at du ved fortrydelse af købet kan risikere at få mindre end købsbeløbet retur. Det fratrukne beløb vil svare til den tabte nyværdi på produktet. Vi skal gøre opmærksom på, at alle produkter skal returneres uden ibrugtagning, da dette udgør en væsentlig forringelse af produktets værdi. Dette skyldes, at en vare der er taget i brug, ikke kan gensælges som ny, og dermed ikke længere er i væsentligt samme stand som ved leveringen.

Det er ligeledes et krav, at alle varer købt på rentefri.dk returneres intakt og i den originale emballage, som produktet blev leveret i. Manglende eller beskadiget original emballage, resulterer i, at din fortrydelsesret bortfalder.

6. Reklamationsret

Når du handler på rentefri.dk, har du 24 måneders reklamationsret i overensstemmelse med købelovens regler, hvis en købt vare har en mangel. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, et afslag i prisen eller pengene retur, afhængig af den konkrete situation. Det forudsætter naturligvis, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke eksempelvis er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Der skal reklameres indenfor rimelig tid efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis der reklameres indenfor to måneder efter, at manglen er konstateret, vil reklamationen altid være rettidig.
Hvis du ønsker at reklamere over et produkt, skal du kontakte Rentefri.dks kundeservice via vores kontaktformular. Hvis du bliver bedt om at returnere varen, bedes du angive en beskrivelse af fejlen i pakken. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, såfremt reklamationen er berettiget.

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb på rentefri.dk, skal du rette henvendelse til Rentefri.dk via vores kontaktformular. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet på www.nævneneshus.dk, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her http://ec.europa.eu/od. Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mailadresse: rentefri@rentefri.dk

7. Personoplysninger

Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved at benytte rentefri.dk - eller bestille varer på rentefri.dk - accepterer du, at Rentefri.dk må registrere og behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med nedenstående. Rentefri.dk respekterer fuldt ud dit privatliv, og vi ønsker at være helt åbne omkring de oplysninger, vi indsamler på rentefri.dk. Desuden er vi opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personoplysninger. Rentefri.dk registrerer og behandler personoplysninger, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor. Du kan benytte rentefri.dk uden at fortælle os, hvem du er eller give personoplysninger om dig selv. Rentefri.dk benytter cookies, se nedenfor i pkt. 8, og her: www.rentefri.dk/cookiepolitik, men benyttelsen af rentefri.dk medfører ikke i sig selv registrering af personoplysninger. Rentefri.dk har dog brug for visse personoplysninger for at kunne handle med dig og levere varer, nyheder og andre tjenester til dig.

Vi registrerer og behandler derfor personoplysninger om dig, som du selv afgiver, eksempelvis når du:
· Foretager et varekøb på rentefri.dk
· Lægger varer i kurv, men ikke gennemfører ordren
· Tilmelder dig vores nyhedsbrev
· Deltager i en konkurrence
· Sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback
· I øvrigt giver personoplysninger til os via rentefri.dk eller på anden måde.

Ved afgivelse af personoplysninger accepterer du, at vi behandler personoplysningerne, herunder at Rentefri.dk:
· Registrerer de personoplysninger, du afgiver
· Registrerer oplysninger om de køb, du foretager på rentefri.dk

Rentefri.dk sælger, overdrager eller på anden måde videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart. Rentefri.dk opbevarer ikke informationer om dine betalingsmidler, for eksempel kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende. Formålet med registreringen og behandlingen af personoplysninger er, at kunne levere købte varer til dig, samt hjælpe ved eventuelle fejl i forbindelse med bestilling og levering. Dit samtykke er retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger. Personoplysninger opbevares i 5 år for at opfylde bogføringslovens bestemmelser. Personoplysninger opbevares i Danmark.

Du har til enhver tid ret til at:
· Få oplyst, hvilke personoplysninger, Rentefri.dk har registreret om dig
· Få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger
· Få overflyttet dine registrerede personoplysninger til tredjemand
· Bede om at få slettet alle personoplysninger.

Du kan til enhver tid trække samtykke til behandling af personoplysninger hos Rentefri.dk tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den hidtidige behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen heraf. Læs mere om Rentefri.dks Persondatapolitik her: www.rentefri.dk/persondatapolitik. Den data-ansvarlige er:
PowerShop A/S, Sydvestvej 21, 3. sal, 2600 Glostrup, CVR. nr. DK13397597.

Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse vedr. persondata i øvrigt, skal ske skriftligt til Rentefri.dks kundeservice via vores kontaktformular.
Klage over PowerShops A/S’ behandling af personoplysninger kan rettes til: 
PowerShop A/S, Sydvestvej 21, 3. sal, 2600 Glostrup, CVR. nr. DK13397597.

8. Cookies

Rentefri.dk anvender cookies til at indsamle oplysninger. Læs mere om Rentefri.dks cookiepolitik, samt hvorledes du sletter cookies, her: www.rentefri.dk/cookiepolitik.

Navigation